سامانه فراگیر آموزش
 • 1/15
  کنسل شدن دوره های آموزشی مورخ 1400/4/29
 • 2/15
  تمدید آزمون |فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
 • 3/15
  برگزاری دوره های آموزشی
 • 4/15
  دوره فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
 • 5/15
  برگزاری دوره انعطاف پذیری و انطباق پذیری
 • 6/15
  برگزاری مجدد آزمون دوره مدیران میانی و پایه
 • 7/15
  فراموشی رمز 1400/02/29
 • 8/15
  دوره تخلیه تلفنی و حفاظت گفتار
 • 9/15
  تمدید زمان آزمون الکترونیکی
 • 10/15
  تمدید زمان آزمون کووید 19
 • 11/15
  ثبت سوابق آموزشی 1399/04/15
 • 12/15
  ارزیابی دوره 1398/12/06
 • 13/15
  ارزیابی مطلوبیت دوره 1398/12/29
 • 14/15
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی
 • 15/15
  اعلام زمان شروع درخواست ادامه تحصیل از طریق سامانه فراگیر

با سلام و احترام،

بدینوسیله به اطلاع کلیه مدیران میانی  (سطح 2) می رساند، به علت تعطیلات رسمی که از طرف ستاد ملی کرونا و هیات محترم دولت اعلام گردیده است، دوره های (ثبت نگری و کاهش استرس) و (مدیریت استرس و کنترل خش) د ر تاریخ 1400/4/29 برگزار نمی شود و اجرای آنها به زمان دیگری موکول می شود که متعاقبا اعلام خواهد شد.

با تشکر

دفتر آموزش کارکنان

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )