سامانه فراگیر آموزش
 • 1/20
  تمدید آزمونها 1399/10/23
 • 2/20
  دوره آموزشی تفسیر موضوعی قرآن (محیط زیست در اسلام) 1399/10/22
 • 3/20
  اطلاعیه بازیابی رمز سامانه فراگیر آموزش 1399/10/17
 • 4/20
  ارزیابی کلاس 1399/10/15
 • 5/20
  ارزیابی دوره های آموزشی 1399/10/14
 • 6/20
  دستورالعمل نیازسنجی سال 1400
 • 7/20
  دوره تخلیه تلفنی و حفاظت گفتار
 • 8/20
  تکمیل اطلاعات فردی وسازمانی 1399/07/27
 • 9/20
  بازیابی رمز 1399/07/12
 • 10/20
  امتیاز بندی دوره های آموزشی
 • 11/20
  تمدید زمان آزمون الکترونیکی
 • 12/20
  تمدید زمان آزمون کووید 19
 • 13/20
  اطلاعیه 1399/05/01
 • 14/20
  دستورالعمل تهیه وتدوین منابع آموزشی کارکنان وزارت 1399/04/31
 • 15/20
  ثبت سوابق آموزشی 1399/04/15
 • 16/20
  فراموشی رمز سامانه فرایند آموزش stos 1399/02/03
 • 17/20
  ارزیابی دوره 1398/12/06
 • 18/20
  ارزیابی مطلوبیت دوره 1398/12/29
 • 19/20
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی
 • 20/20
  اعلام زمان شروع درخواست ادامه تحصیل از طریق سامانه فراگیر

اطلاعیه 

دو آزمون " مدیریت خدمات کشوری " و "پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی  " تا مورخه 29 دی ماه تمدید شد . لطفا همکاران جهت آزمون آن در سامانه یادگیری خود اقدام نمایند .  

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )