سامانه فراگیر آموزش
 • 1/30
  آزمون کمباین 1399/04/24
 • 2/30
  تکرار آزمون دوره آموزشی کووید 19 1399/04/24
 • 3/30
  آزمون مجدد دوره آموزشی کووید 19 1399/04/24
 • 4/30
  تمدید تاریخ آزمون 1399/04/24
 • 5/30
  تمدید آزمون کووید 19 1399/04/24
 • 6/30
  اعلام مشکل سیستم آزمون الکترونیک
 • 7/30
  برگزاری آزمون کوید 19 1399/04/23
 • 8/30
  دوره آموزشی غیرحضوری «بیماری های نوپدید و راه های 1399/04/14
 • 9/30
  ویرایش اطلاعات پرسنلی اعضای محترم هیات علمی 1399/04/16
 • 10/30
  زمان و نحوه برگزاری دوره های الکترونیک تیرماه99 1399/04/16
 • 11/30
  ثبت سوابق آموزشی 1399/04/15
 • 12/30
  پیوست کردن فایل آموزشی 1399/04/14
 • 13/30
  اعلام زمان آزمون دوره آموزشی کرونا ویروس 1399/04/10
 • 14/30
  آزمون دوره الکترونیکی
 • 15/30
  درخواست دوره های الکترونیک تیرماه 1399/04/01
 • 16/30
  ثبت نام دوره مجازی 1399/04/02
 • 17/30
  ارزیابی دوره 1399/04/02
 • 18/30
  درخواست دوره الکترونیک بیماریهای نوپدید(کوید19) 1399/03/27
 • 19/30
  ثبت سوابق اموزشی در سال 99 1399/03/17
 • 20/30
  ثبت دوره های آموزشی 1399/03/12
 • 21/30
  فراموشی رمز سامانه فرایند آموزش stos 1399/02/03
 • 22/30
  ارزیابی دوره 1398/12/06
 • 23/30
  ارزیابی مطلوبیت دوره 1398/12/29
 • 24/30
  تاریخ آزمون دوره غیرحضوری نماز
 • 25/30
  تغییر دوره آزمون (نماز و مدیران) ، (نمازو خانواده)
 • 26/30
  تغییر آزمون مربوط به دوره
 • 27/30
  محتوای درسی دوره آموزشی 1398/08/22
 • 28/30
  نحوه دسترسی به جزوات آموزشی
 • 29/30
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی
 • 30/30
  اعلام زمان شروع درخواست ادامه تحصیل از طریق سامانه فراگیر

بسمه تعالی

قابل توجه کارشناسان ترویج ؛ زراعت و مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان(اصلاحیه)

با همکاری مدیریت ترویج ؛ اداره مکانیزاسیون و پیگیریهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان دوره آموزش مجازی کمباین برداشت غلات و تنظیمات آن برای کارشناسان ترویج ؛ زراعت و مکانیزاسیون فعال شده است. ثبت نام کارشناسان رشته شغلی فوق توسط این اداره آموزش کارکنان انجام می گردد.. زمان برگزاری آزمون در تاریخ99/4/29 از ساعت 9صبح لغایت16 از طریق سامانه یادگیری الکترونیک میباشد. شرکت کارشناسان محترم پهنه در این دوره الزامی است.

 

اداره آموزش کارکنان

معاونت آموزشی تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )