سامانه فراگیر آموزش
 • 1/16
  تایید دوره 1399/01/03
 • 2/16
  ارزشیابی دوره های آموزشی 1398/12/13
 • 3/16
  تاریخ برگزاری آزمون دوره های الکترونیکی اسفندماه98
 • 4/16
  ارزیابی دوره 1398/12/06
 • 5/16
  ارزیابی مطلوبیت دوره 1398/12/29
 • 6/16
  تاریخ امتحان دوره های نماز
 • 7/16
  تاریخ آزمون دوره غیرحضوری نماز
 • 8/16
  تاریخ آزمون
 • 9/16
  تغییر دوره آزمون (نماز و مدیران) ، (نمازو خانواده)
 • 10/16
  تغییر آزمون مربوط به دوره
 • 11/16
  دوره آموزش الکترونیکی عمومی
 • 12/16
  آزمون دوره های غیر حضوری
 • 13/16
  محتوای درسی دوره آموزشی 1398/08/22
 • 14/16
  نحوه دسترسی به جزوات آموزشی
 • 15/16
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی
 • 16/16
  اعلام زمان شروع درخواست ادامه تحصیل از طریق سامانه فراگیر

اطلاعیه مهم

قابل توجه همکاران محترم سازمان جهاد کشاورزی لرستان

استدعا دارد تا عادی شدن شرایط جامعه و به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا از مراجعه حضوری به اداره آموزش کارکنان خودداری نمایید .تعجیل در ارسال دوره های آموزشی در حال حاضر ضرورتی ندارد و همکاران محترم در اردیبهشت ماه به بعد می‌توانند نسبت به تایید دوره ها و اخذ نامه از اداره آموزش کارکنان اقدام نمایند.

اداره آموزش کارکنان لرستان

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )