سامانه فراگیر آموزش
 • 1/23
  شرکت در دوره آموزشی مدیریت دانش 1399/10/30
 • 2/23
  شرکت در دوره آموزشی تفسیر موضوعی قرآن 1399/10/28
 • 3/23
  دوره آموزشی مجازی 1399/10/29
 • 4/23
  تکمیل فرم ارزشیابی دوره 1399/10/29
 • 5/23
  آزمون دوره های غیر حضوری 1399/10/29
 • 6/23
  اطلاعیه بازیابی رمز سامانه فراگیر آموزش 1399/10/17
 • 7/23
  ارزیابی کلاس 1399/10/15
 • 8/23
  ارزیابی دوره های آموزشی 1399/10/14
 • 9/23
  دستورالعمل نیازسنجی سال 1400
 • 10/23
  دوره تخلیه تلفنی و حفاظت گفتار
 • 11/23
  تکمیل اطلاعات فردی وسازمانی 1399/07/27
 • 12/23
  بازیابی رمز 1399/07/12
 • 13/23
  امتیاز بندی دوره های آموزشی
 • 14/23
  تمدید زمان آزمون الکترونیکی
 • 15/23
  تمدید زمان آزمون کووید 19
 • 16/23
  اطلاعیه 1399/05/01
 • 17/23
  دستورالعمل تهیه وتدوین منابع آموزشی کارکنان وزارت 1399/04/31
 • 18/23
  ثبت سوابق آموزشی 1399/04/15
 • 19/23
  فراموشی رمز سامانه فرایند آموزش stos 1399/02/03
 • 20/23
  ارزیابی دوره 1398/12/06
 • 21/23
  ارزیابی مطلوبیت دوره 1398/12/29
 • 22/23
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی
 • 23/23
  اعلام زمان شروع درخواست ادامه تحصیل از طریق سامانه فراگیر
به اطلاع همکاران  محترم موسسه اصلاح  و تهیه نهال بذر می رساند دوره آموزشی غیرحضوری مدیریت دانش به مدت 8 ساعت بصورت غیرحضوری برای کلیه کارکنان در تاریخ 5/11/99 الی 6/11/99  ساعت 8:30 الی 23  از طریق سامانه یادگیری الکترونیک برگزار می گردد. لازم به ذکر است ثبت نام افراد  توسط واحد آموزش صورت گرفته است.
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )