سامانه فراگیر آموزش
 • 1/16
  آزمون نماز 1398/11/07
 • 2/16
  تاریخ امتحان دوره های نماز
 • 3/16
  تاریخ آزمون دوره غیرحضوری نماز
 • 4/16
  تاریخ آزمون
 • 5/16
  تغییر دوره آزمون (نماز و مدیران) ، (نمازو خانواده)
 • 6/16
  تغییر آزمون مربوط به دوره
 • 7/16
  دوره آموزش الکترونیکی عمومی
 • 8/16
  آزمون دوره های غیر حضوری
 • 9/16
  محتوای درسی دوره آموزشی 1398/08/22
 • 10/16
  نحوه دسترسی به جزوات آموزشی
 • 11/16
  انتخاب دوره های مجازی 1398/11/06
 • 12/16
  اصلاح اطلاعات کاربری طبق حکم کارگزینی 1398/08/14
 • 13/16
  لزوم ارزیابی دوره ها 1398/07/08
 • 14/16
  ثبت سوابق آموزشی در سال 98
 • 15/16
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی
 • 16/16
  اعلام زمان شروع درخواست ادامه تحصیل از طریق سامانه فراگیر

باسلام  حضور همکاران گرامی استان کرمانشاه
به اطلاع می رساند تاریخ آزمون مجدد نماز و خانواده و نماز و مدیران

23 بهمن ماه  از ساعت ۹صبح تا 14

اعلام می گردد و قابل تمدید نمی باشد لذا همکارن در زمان تعیین شده نسبت به شرکت در آزمون اقدام نمایند.

 
با تشکر

امیری

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )