سامانه فراگیر آموزش
 • 1/18
  آزمون دوره آینده پژوهی 1398/09/13
 • 2/18
  آزمون دوره های غیر حضوری
 • 3/18
  آزمون غیر حضوری دوره های آموزشی 1398/09/12
 • 4/18
  آزمون دوره های آموزشی غیرحضوری 1398/09/11
 • 5/18
  اعلام زمان آزمون آینده پژوهی 1398/09/11
 • 6/18
  آزمون دوره های الکترونیکی 1398/09/10
 • 7/18
  آزمون کود های نیتروزنی و آینده پژوهی 1398/09/06
 • 8/18
  ارزیابی واکنش فراگیر 1398/08/22
 • 9/18
  ارزیابی مطلوبیت دوره(واکنش) 1398/08/22
 • 10/18
  محتوای درسی دوره آموزشی 1398/08/22
 • 11/18
  نحوه دسترسی به جزوات آموزشی
 • 12/18
  فایل دوره های مجازی 1398/08/21
 • 13/18
  اصلاح اطلاعات کاربری طبق حکم کارگزینی 1398/08/14
 • 14/18
  شماره جدید آموزش کارکنان 1398/08/11
 • 15/18
  لزوم ارزیابی دوره ها 1398/07/08
 • 16/18
  ثبت سوابق آموزشی در سال 98
 • 17/18
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی
 • 18/18
  اعلام زمان شروع درخواست ادامه تحصیل از طریق سامانه فراگیر

قابل توجه همکاران استان همدان

با توجه به بروز برخی مشکلات در آزمون دوره  آینده پژوهی 

هفته آینده شنبه 98/9/16 از ساعت 9 لغایت 14

و دوشنبه 98/9/18  از ساعت 9 لغایت 14 فعال می باشد.

مشاهده بخش آینده پژوهی الزامی است و پیش نیاز دوره می باشد.

رجبی آموزش کارکنان همدان

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )