سامانه فراگیر آموزش
 • 1/34
  حذف اسامی در دوره مربوط به سازمان تعاون روستائی 1400/06/23
 • 2/34
  دوره آموزشی غیر حضوری آشنایی با مدیریت سبز 1400/06/23
 • 3/34
  آشنایی با مدیریت سبز در محیط کار
 • 4/34
  مدیریت سبز 1400/06/22
 • 5/34
  آزمون مدیریت سبز 1400/06/22
 • 6/34
  اطلاعیه
 • 7/34
  برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدیریت سبز در محیط ک 1400/06/17
 • 8/34
  زمان برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش سازمانی 1400/06/16
 • 9/34
  برگزاری آزمون دوره کاهش ضایعات محصولات کشاورزی 1400/06/15
 • 10/34
  کد جدید دوره "مدیریت دانش سازمانی"
 • 11/34
  تاریخ آزمون دوره الکترونیکی 1400/06/14
 • 12/34
  آزمون دوره های غیر حضوری 1400/06/14
 • 13/34
  ارزیابی گیاهان دارویی 1400/06/10
 • 14/34
  آزمون دوره های غیر حضوری 1400/06/07
 • 15/34
  آزمون دوره الکترونیکی 1400/06/07
 • 16/34
  بارگذاری دوره "آشنایی با مدیریت سبز در محیط کار"
 • 17/34
  ارزیابی تسهیل گری 1400/05/31
 • 18/34
  برگزاری دوره آموزشی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی 1400/06/01
 • 19/34
  برگزاری دوره های آموزشی
 • 20/34
  کنسل شدن دوره های آموزشی مورخ 1400/4/29
 • 21/34
  تمدید آزمون |فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
 • 22/34
  برگزاری دوره های آموزشی
 • 23/34
  دوره فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
 • 24/34
  برگزاری دوره انعطاف پذیری و انطباق پذیری
 • 25/34
  برگزاری مجدد آزمون دوره مدیران میانی و پایه
 • 26/34
  فراموشی رمز 1400/02/29
 • 27/34
  تمدید زمان آزمون الکترونیکی
 • 28/34
  تمدید زمان آزمون کووید 19
 • 29/34
  ثبت سوابق آموزشی 1399/04/15
 • 30/34
  ارزیابی دوره 1398/12/06
 • 31/34
  ارزیابی مطلوبیت دوره 1398/12/29
 • 32/34
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی
 • 33/34
  اعلام زمان شروع درخواست ادامه تحصیل از طریق سامانه فراگیر
 • 34/34
  تکمیل اطلاعات فردی

حضور محترم رابطین ارجمند آموزشی استان ها. با عنایت به درخواست حوزه آموزش سازمان تعاون روستائی کشور جهت تشکیل کلاس های آموزشی مختص این سازمان در خصوص دوره آموزشی "مدیریت سبز در محیط کار"، عنایت نموده و اسامی همکاران تعاون روستائی را از کلاس های این دوره حذف نمایید. با تشکر

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )