سامانه فراگیر آموزش
 • 1/23
  فراخوان دوره آموزشی 1399/09/08
 • 2/23
  آزمون دوره های غیر حضوری 1399/08/28
 • 3/23
  آزمون دوره غیر حضوری 1399/08/28
 • 4/23
  آزمون دوره های غیر حضوری 1399/08/28
 • 5/23
  دوره های وبینار -سامانه شبکه اجتماعی کشاورزی - تاک 1399/08/24
 • 6/23
  دوره تخلیه تلفنی 1399/08/10
 • 7/23
  تخلیه تلفنی 1399/08/10
 • 8/23
  دوره تخلیه تلفنی 1399/08/07
 • 9/23
  دوره تخلیه تلفنی و حفاظت گفتار
 • 10/23
  تکمیل اطلاعات فردی وسازمانی 1399/07/27
 • 11/23
  بازیابی رمز 1399/07/12
 • 12/23
  امتیاز بندی دوره های آموزشی
 • 13/23
  تمدید زمان آزمون الکترونیکی
 • 14/23
  تمدید زمان آزمون کووید 19
 • 15/23
  اطلاعیه 1399/05/01
 • 16/23
  دستورالعمل تهیه وتدوین منابع آموزشی کارکنان وزارت 1399/04/31
 • 17/23
  ثبت سوابق آموزشی 1399/04/15
 • 18/23
  ثبت سوابق اموزشی در سال 99 1399/03/17
 • 19/23
  فراموشی رمز سامانه فرایند آموزش stos 1399/02/03
 • 20/23
  ارزیابی دوره 1398/12/06
 • 21/23
  ارزیابی مطلوبیت دوره 1398/12/29
 • 22/23
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی
 • 23/23
  اعلام زمان شروع درخواست ادامه تحصیل از طریق سامانه فراگیر

قابل توجه كليه پرسنل سازمان جهاد كشاورزي  و ادارات تابعه

احتراما در راستای اجرای دوره های آموزشی سال 1399، در نظر است دوره آموزشی آشنایی با پارکها و مراکز رشد علم و فناوری و تفاوت آنها با مرکز شتابدهنده فناوری به صورت وبینار (آنلاین)، در روز چهارشنبه مورخ 1399/09/12 از ساعت 08.00 الی 12 در سامانه وب کنفرانس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی به آدرس https://vc.areeo.ac.ir برگزار گردد. لذا همکاران گرامی با رشته شغلی مرتبط می توانند جهت ثبت نام از تاریخ 1399/09/08 به سامانه مذکور مراجعه نمایند .شایان ذکر است پایان ثبت نام روز چهارشنبه مورخ 1399/09/12 ساعت 07.59 می باشد.

امیری

آموزش کارکنان کرمانشاه

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )