سامانه فراگیر آموزش
 • 1/37
  دوره آموزش غیر حضوری 1400/06/31
 • 2/37
  دوره آموزشی مجازی 1400/06/31
 • 3/37
  دوره آموزش غیر حضوری 1400/06/31
 • 4/37
  تمدید آزمون دوره غیر حضوری 1400/06/28
 • 5/37
  دوره آموزشی غیر حضوری آشنایی با مدیریت سبز 1400/06/23
 • 6/37
  آشنایی با مدیریت سبز در محیط کار
 • 7/37
  مدیریت سبز 1400/06/22
 • 8/37
  آزمون مدیریت سبز 1400/06/22
 • 9/37
  اطلاعیه
 • 10/37
  برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدیریت سبز در محیط ک 1400/06/17
 • 11/37
  زمان برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش سازمانی 1400/06/16
 • 12/37
  برگزاری آزمون دوره کاهش ضایعات محصولات کشاورزی 1400/06/15
 • 13/37
  کد جدید دوره "مدیریت دانش سازمانی"
 • 14/37
  تاریخ آزمون دوره الکترونیکی 1400/06/14
 • 15/37
  آزمون دوره های غیر حضوری 1400/06/14
 • 16/37
  ارزیابی گیاهان دارویی 1400/06/10
 • 17/37
  آزمون دوره های غیر حضوری 1400/06/07
 • 18/37
  آزمون دوره الکترونیکی 1400/06/07
 • 19/37
  بارگذاری دوره "آشنایی با مدیریت سبز در محیط کار"
 • 20/37
  ارزیابی تسهیل گری 1400/05/31
 • 21/37
  برگزاری دوره آموزشی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی 1400/06/01
 • 22/37
  برگزاری دوره های آموزشی
 • 23/37
  کنسل شدن دوره های آموزشی مورخ 1400/4/29
 • 24/37
  تمدید آزمون |فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
 • 25/37
  برگزاری دوره های آموزشی
 • 26/37
  دوره فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
 • 27/37
  برگزاری دوره انعطاف پذیری و انطباق پذیری
 • 28/37
  برگزاری مجدد آزمون دوره مدیران میانی و پایه
 • 29/37
  فراموشی رمز 1400/02/29
 • 30/37
  تمدید زمان آزمون الکترونیکی
 • 31/37
  تمدید زمان آزمون کووید 19
 • 32/37
  ثبت سوابق آموزشی 1399/04/15
 • 33/37
  ارزیابی دوره 1398/12/06
 • 34/37
  ارزیابی مطلوبیت دوره 1398/12/29
 • 35/37
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی
 • 36/37
  اعلام زمان شروع درخواست ادامه تحصیل از طریق سامانه فراگیر
 • 37/37
  تکمیل اطلاعات فردی

بسمه تعالی

به اطلاع همکاران محترم می رسانم که دوره آموزش  غیر حضوری فرهنگ عاشورایی برای کلیه کارکنان از تاریخ 4 الی 7 مهرماه  از ساعت 8/30 لغایت 23/30 از طریق سامانه یادگیری الکترونیک فعال شده است

آموزش کارکنان مرکز اهواز

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )