بسمه تعالی قابل توجه کلیه همکاران محترم سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان می رساند دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی صرفاً برای همکاران با رشته شغلی کارگزین، کارشناس حقوق دستمزد، مدیر امو فراخوان دوره آموزشی قوانین و مقررات بازنشستگی
  • بسمه تعالی

 

قابل توجه کلیه همکاران محترم سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان می رساند دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی صرفاً برای همکاران با رشته شغلی کارگزین، کارشناس حقوق دستمزد، مدیر امور اداری و مدیر امور مالی  و کارشناس امور اداری میباشد.

خواهشمند است همکاران با رشته های شغلی غیر مرتبط از حضور در دوره خود داری نمایند، بدیعی است از ثبت نام فراگیران خارج از رشته شغلی ( براساس حکم کارگزینی ) معذرو میباشیم  

آموزش کارکنان استان گیلان 

همکاران محترم استان چهارمحال و بختیاری با عرض سلام و خسته نباشید با احترام، به استحضار می رساند جزوه دوره آموزشی«امنیت غذایی در کشاورزی» و «مدیریت منابع آب در کشاورزی»که به صورت مجازی در این استان د دریافت جزوه مدیریت منابع آب و امنیت غذایی

همکاران محترم استان چهارمحال و بختیاری

با عرض سلام و خسته نباشید

با احترام، به استحضار می رساند جزوه دوره آموزشی«امنیت غذایی در کشاورزی» و «مدیریت منابع آب در کشاورزی»که به صورت مجازی در این استان در حال برگزاری است از طریق سامانه یادگیری الکترونیک، قسمت منابع آموزشی من-آرشیو منابع آموزشی و سپس با زدن گزینه جستجو و تایپ امینت غذایی و مدیریت منابع آب به صورت مجزا در قسمت عنوان قابل جستجو و قابل دریافت می باشد.  با تشکر

بارگذاری دوره آموزشی الکترونیکی منشور حقوق شهروندی

قابل توجه رابطین محترم آموزش 

دوره آموزشی الکترونیکی منشور حقوق شهروندی در مدیریت یادگیری الکترونیکی به مدت 6 ساعت بارگزاری گردید.

بسمه تعالی قابل توجه همکاران محترم سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان  بدینوسیله به اطلاع می رساند آزمون دوره غیر حضوری خصوصی سازی در ترویج در روز چهارشنبه مورخ 14 آذر ماه در سالن امتحانات مرکز آموزش ر برگزاری آزمون خصوصی سازی در ترویج

بسمه تعالی

قابل توجه همکاران محترم سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان 

بدینوسیله به اطلاع می رساند آزمون دوره غیر حضوری خصوصی سازی در ترویج در روز چهارشنبه مورخ 14 آذر ماه در سالن امتحانات مرکز آموزش راس ساعت 8:30 صبح برگزارمیگردد. 

شرکت کننده براساس معرفی از دفتر گروه نوسازی و تحول اداری سازمان مجاز به شرکت در دوره می باشند. 

جزوه دوره در ذیل همین اطلاعیه قابل دانلود می باشد. 

باتشکر - آموزش کارکنان استان گیلان 

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با احترام، به استحضار می رساند ثبت نام مجدد 4 دوره آموزشی مجازی شامل اخلاق حرفه ای و فنون مذاکره برای کلیه همکاران گرامی، یادگیری مستمر  همکاران با رشته شغلی کارشناس آزمون دوره های چند رسانه ایی 97

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

با احترام، به استحضار می رساند ثبت نام مجدد 4 دوره آموزشی مجازی شامل اخلاق حرفه ای و فنون مذاکره برای کلیه همکاران گرامی، یادگیری مستمر  همکاران با رشته شغلی کارشناس آموزش و ترویج و رهبری سازمانی برای کلیه مدیران و کارشناسان مسئول در سامانه فراگیر آموزش از قسمت درخواست آموزش فعال می باشد. لذا خواهشمند است همکارانی که تابه حال اقدام به انتخاب دوره ننموده اند یا در دوره های قبل در همه یا بخشی از آزمون فصل های هر دوره شرکت ننموده اند مجدد از قسمت درخواست آموزش نسبت به انتخاب این دوره ها تا تاریخ 1397/08/10 اقدام نمایند. ضمنا دو دوره امنیت غذایی در بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب کشاوری برای کلیه کارشناسان ترویج  در سامانه فراگیر آموزش قسمت درخواست آموزش فعال می باشد . زمان شرکت در کلاس هر فصل و آزمون دوره نیز از تاریخ 1397/08/16 لغایت 1397/08/30 از ساعت 9 صبح لغایت 22 می باشد. ضمنا برای شرکت در آزمون هر فصل مشاهده کامل فیلم هر فصل الزامی می باشد.

همکاران محترم استان چهارمحال و بختیاری با عرض سلام و خسته نباشید با احترام، به استحضار می رساند ثبت نام مجدد 4 دوره آموزشی مجازی شامل اخلاق حرفه ای و فنون مذاکره برای کلیه همکاران گرامی، یادگیری مست ثبت نام و شرکت در آزمون دوره های غیرحضوری

همکاران محترم استان چهارمحال و بختیاری

با عرض سلام و خسته نباشید

با احترام، به استحضار می رساند ثبت نام مجدد 4 دوره آموزشی مجازی شامل اخلاق حرفه ای و فنون مذاکره برای کلیه همکاران گرامی، یادگیری مستمر  همکاران با رشته شغلی کارشناس آموزش و ترویج و رهبری سازمانی برای کلیه مدیران و کارشناسان مسئول در سامانه فراگیر آموزش از قسمت درخواست آموزش فعال می باشد. لذا خواهشمند است همکارانی که تابه حال اقدام به انتخاب دوره ننموده اند یا در دوره های قبل در همه یا بخشی از آزمون فصل های هر دوره شرکت ننموده اند مجدد از قسمت درخواست آموزش نسبت به انتخاب این دوره ها تا تاریخ 1397/08/10 اقدام نمایند. ضمنا دو دوره امنیت غذایی در بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب کشاوری برای کلیه کارشناسان ترویج  در سامانه فراگیر آموزش قسمت درخواست آموزش فعال می باشد . زمان شرکت در کلاس هر فصل و آزمون دوره نیز از تاریخ 1397/08/16 لغایت 1397/08/30 از ساعت 9 صبح لغایت 22 می باشد. ضمنا برای شرکت در آزمون هر فصل مشاهده کامل فیلم هر فصل الزامی می باشد.

بسمه تعالی بدینوسیله به اطلاع کلیه رابطین آموزشی سازمان جهادکشاورزی استان گیلان و سایر موسسات تحقیقاتی  استان می رساند جهت دریافت گواهینامه های چند رسانه ای ( فنون مذاکره ، اخلاق حرفه ای ، مدیریت منا دریافت گواهینامه های چند رسانه ای

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه رابطین آموزشی سازمان جهادکشاورزی استان گیلان و سایر موسسات تحقیقاتی  استان می رساند جهت دریافت گواهینامه های چند رسانه ای ( فنون مذاکره ، اخلاق حرفه ای ، مدیریت منابع آب ، امنیت غذایی در کشاورزی ، رهبری سازمانی و یادگیری مستمر)  به آموزش کارکنان مراجعه نمایند. 

ضمنا' اصل گواهینامه به فراگیرانی اعطاء خواهد شد که حتما فرم ارزیابی دوره ها راتکمیل نمایند. 

تلفن تماس 33690697 دفتر آموزش کارکنان 

اریزابی مطلوبیت دوره

قابل توجه کلیه همکاران محترم سازمان جهاد کشاورزی

استان کرمانشاه

خواهشمند است هرچه سریعتر نسبت به تکمیل فرم های ارزیابی دوره های آموزشی گذرانده شده خود اقدام نمایند.شایان ذکر است عدم انجام واکنش باعث عدم صدور گواهینامه آموزشی یا حذف آن از سوابق آموزشی فرد خواهد شد که مسئولیت آن متوجه شخص می باشد

اداره آموزش کارکنان کرمانشاه

جزوه دوره آموزشی امنیت غذایی و مدیریت منابع آب در کشاورزی

همکاران محترم استان چهارمحال و بختیاری

با عرض سلام و خسته نباشید

با احترام، به استحضار می رساند جزوه دوره آموزشی«امنیت غذایی در کشاورزی» و «مدیریت منابع آب در کشاورزی»که به صورت مجازی در این استان در حال برگزاری است از طریق سامانه یادگیری الکترونیک، قسمت منابع آموزشی من-آرشیو منابع آموزشی و سپس با زدن گزینه جستجو و تایپ امینت غذایی و مدیریت منابع آب به صورت مجزا در قسمت عنوان قابل جستجو و قابل دریافت می باشد.  با تشکر

ثبت نام نرم افزار شوکا

بسمه تعالی

قابل توجه کلیه همکاران و مدیران محترم سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و سایر موسسات تحقیقاتی استان گیلان

باتوجه به برگزاری برخی ازدوره های آموزشی درسال جاری بصورت ویدئو کنفرانس یا وب کنفرانس لازم است همکاران محترم ، خصوصا' مدیران و محققین و پژوهشگران نسبت به نصب نرم افزار شوکا بر روی لب تاپ و رایانه های خود اقدام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، فایل نحوه آموزش نصب و کاربرد از نرم افزار فوق درذیل این اطلاعیه درج میگردد.

ضمنا' مدرسین، مدیران ، محققین ، پژوهشگران، و اعضاء هیات علمی  محترم باتوجه به اینکه برای آبان ماه و آذرماه سالجاری دوره درنظرگرفته شده است لطفا' هرچه سریعتر نسبت به نصب این نرم افزار اقدام فرمایند تا درزمان شروع کلاس بامشکل مواج نگردند.

باتشکر - آموزش کارکنان استان گیلان

 

لیست اسامی واجدین شرایط شرکت در دوره های تضمین کیفیت

«باسمه تعالی»

قابل توجه کارمندان(مدیران و کارکنان) محترم موسسه رازی و شعب تابعه

با سلام و احترام؛

نظر به الزام معاونت محترم تضمین کیفیت، مبنی بر شرکت افراد لیست پیوست در دوره های اولویت بندی شده، لازم است همکاران محترم، انتخاب هر یک از این دوره ها را که در سامانه فراگیر آموزش برای تقویم آموزشی سال 97 درج شده، در اولویت قرار داده و پس از تائید رابط، در کلاس مربوطه شرکت جویند.

ضمنا چنانچه قبلا اقدام به ثبت انتخاب دوره ای نموده و خواهان اصلاح آن هستید- تا قبل از تائید رابط می توانید از منوی (آموزش های درخواست شده -> در حال رسیدگی =>  نماد سطل آشغال)، آن دوره را حذف و مجددا نسبت به انتخاب دوره جدید مبادرت ورزید.

پرسنل شرکتی، کماکان، امکان ثبت نام  و بهره مندی از  این دوره ها را نداشته و از اینرو خواهشمند است مدیران محترم، تا رفع مشکل این عزیزان صبوری پیشه نمایند.

مراجعه مکرر به سامانه فراگیر آموزش (حتی چند بار در روز) برای آگاهی از آخرین وضعیت  کلاس  و دوره هایی که انتخاب نموده اید توصیه شده، خصوصا آنکه سعی خواهد شد تمام پیام های مرتبط با اجرای آموزش ها نیز از طریق همین سامانه به اطلاع تک تک شما عزیزان رسانده شود.

با سپاس از همراهی شما:

            اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه سرم سازی رازی

 
باسلام  به اطلاع می رساند فایل برنامه راهبردی چهار ساله آموزش ضمن خدمت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی برای سال های(1397-1400) در کتابخانه الکترونیک قسمت ارتباط با همکاران آموزش موجود می باشد . فایل برنامه راهبردی چهار سال آموزش ضمن خدمت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

باسلام 

به اطلاع می رساند فایل برنامه راهبردی چهار ساله آموزش ضمن خدمت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی برای سال های(1397-1400) در کتابخانه الکترونیک قسمت ارتباط با همکاران آموزش موجود می باشد .

تفاهم نامه توسعه کشت گلخانه ای با معاونت باغبانی در خصوص آموزشهای کارشناسان جدیدالاستخدام

دفتر آموزش کارکنان

در راستای بند 8 بخشنامه 020/2916  مورخ 94/02/07 وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص آموزشهای عملی کارشناسان جدید الاستخدام و با توجه به ضرورت و اهمیت توسعه کشت گلخانه ای، معاونت آموزش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با همکاری معاونت باغبانی برنامه آموزش های مهارتی 613 نفر از کارشناسان جدیدالاستخدام در 14 استان پیش بینی و در قالب دستورالعمل اجرایی تدوین گردیده است

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی فایل ضمیمه کلیک نمائید.

زمان و نحوه نیازسنجی نیمه دوم سال 97 به منظور تکمیل و تطبیق با سند چهارساله اعلام گردید

دفتر آموزش کارکنان:

به استناد ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی به شماره 020/17889 مورخ 96/7/19 و برنامه راهبردی چهارساله ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و با توجه به بند 3 ابلاغیه اجرای تقویم آموزشی به شماره 242/3275 مورخ 97/4/2 دفتر آموزش کارکنان کلیه واحدها موظف هستند برای تطبیق نیازسنجی آموزشی با برنامه راهبردی نسبت به بازبینی تقویم 97 اقدام نمایند.

برای دریافت فرم دوره های جدید با فرمت word به پورتال دفتر آموزش کارکنان بخش فرمهای قوانین و مقررات آموزشی مراجعه نمائید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر روی فایل ضمیمه کلیک نمائید.

تنظیم دقیق گزینه ها در بخش "فرآیند کلاس آموزشی"

قابل توجه روسا و کارشناسان محترم آموزش موسسات و مراکز تحقیقاتی

با سلام و ادب و احترام

لطفا توجه نمائید؛ چنانچه در تنظیم فرآیند کلاس برای عناوین دوره های آموزشی، نام 'مرکز' را غیر از نام موسسه خود (به طور مثال 'مرکز آموزش امام خمینی') ثبت و گزینه 'اجرا' را نیز انتخاب نمائید، علی القاعده متولی و مجری دوره این مرکز شناخته شده و کنترل باقی مراحل اجرائی دوره( ثبت فراگیر، ایجاد در سامانه الکترونیکی، صدور گواهینامه و ...) ممکن است از اختیار شما خارج شود حتی اگر در بخش 'متقاضی' نام موسسه شما ذکر شده باشد.

ارادتمند: حسن آهنگری

کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت

موسسه سرم سازی رازی-12 شهریور 97

 

همکاران محترم استان چهارمحال و بختیاری با عرض سلام و خسته نباشید با احترام، به استحضار می رساند ثبت نام مجدد 4 دوره آموزشی مجازی شامل اخلاق حرفه ای و فنون مذاکره برای کلیه همکاران گرامی، یادگیری مست دوره های مجازی

همکاران محترم استان چهارمحال و بختیاری

با عرض سلام و خسته نباشید

با احترام، به استحضار می رساند ثبت نام مجدد 4 دوره آموزشی مجازی شامل اخلاق حرفه ای و فنون مذاکره برای کلیه همکاران گرامی، یادگیری مستمر  همکاران با رشته شغلی کارشناس آموزش و ترویج و رهبری سازمانی برای کلیه مدیران و کارشناسان مسئول در سامانه فراگیر آموزش از قسمت درخواست آموزش فعال می باشد. لذا خواهشمند است همکارانی که تابه حال اقدام به انتخاب دوره ننموده اند یا در دوره های قبل در همه یا بخشی از آزمون فصل های هر دوره شرکت ننموده اند مجدد از قسمت درخواست آموزش نسبت به انتخاب این دوره ها تا تاریخ 1397/08/10 اقدام نمایند. ضمنا دو دوره امنیت غذایی در بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب کشاوری برای کلیه کارشناسان ترویج  در سامانه فراگیر آموزش قسمت درخواست آموزش فعال می باشد . زمان شرکت در کلاس هر فصل و آزمون دوره نیز از تاریخ 1397/08/16 لغایت 1397/08/30 از ساعت 9 صبح لغایت 22 می باشد. ضمنا برای شرکت در آزمون هر فصل مشاهده کامل فیلم هر فصل الزامی می باشد.

دستورالعمل فرآیند اجرایی دوره های آموزش مجازی ابلاغ گردید​

دفتر آموزش کارکنان: 

ا توجه به گسترش و توسعه فناوری های نوین مجازی در کلیه فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بویژه امور آموزشی و برای دسترسی مناسب و آسان و در راستای کاهش هزینه های آموزش دفتر آموزش کارکنان جهاد کشاورزی اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل فرایند اجرایی دوره های آموزش مجازی نموده و ابلاغ می دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی فایل ضمیمه کلیک نمائید.

ابلاغیه تقویم ، مجوز اجرا و صدور گواهینامه دوره های آموزشی سال 1397

دفتر آموزش کارکنان

 در راستای اجرای ابلاغیه شماره 020/17889  مورخ 96/7/19 وزیر محترم جهاد کشاورزی مبنی بر راهبردی نمودن آموزش های ضمن خدمت و تحقق اهداف سازمانی، با همکاری مرکز نوسازی و تحول اداری برنامه تحولی- علمی راهبردی آموزش های ضمن خدمت کارکنان برای سالهای 1397 لغایت 1400 با تلاش دفتر آموزش کارکنان تهیه و تدوین و توسط سرپرست محترم موسسه آموزش عالی علمی، کاربردی و مهارتی ابلاغ گردید.

از آنجا که نیازسنجی سالانه همزمان با سند چهارساله انجام گردیده لذا دفتر آموزش کارکنان  شیوه نامه ای را به منظور تطبیق نیازهای آموزشی با سند مذکور فراهم و اعلام می دارد.


جهت مشاهده ابلاغیه بر روی فایل ضمیمه کلیک نمائید

شیوه نامه دوره های آموزش عملی کارشناسان مروج پهنه ابلاغ گردید

دفتر آموزش کارکنان: 

در راستای اجرایی شدن بخشنامه وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص آموزشهای عملی کارشناسان مروج پهنه که در مراکز جهاد کشاورزی استانها به خدمت گرفته شده اند و به منظور یکسان سازی فرآیند برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی دوره های آموزشی مهارتی ویژه کارشناسان مروج پهنه شیوه نامه برگزاری دوره های آموزشی جهت اجرای دقیق مفاد ابلاغ می گردد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر روی فایل ضمیمه کلیک نمائید.

استفاده از مرورگر chrome در آزمونهای الکترونیک

بدینوسیله به اطلاع میرساند کلیه همکاران وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور برای سهولت امر در زمان استفاده از سامانه یادگیری الکترونیک و بخصوص هنگام آزمونهای الکترونیک بجای Internet explorer  از مرورگر chrome استفاده نموده از طریق مرورگر مذکور وارد سامانه یادگیری الکترونیک خود شوند. دفتر آموزش کارکنان.