• 1/1
    فعلا تا اطلاع ثانوی برگزاری دوره آموزشی منتفی است 1401/02/20

با سلام خدمت همکاران گرامی استان همدان

با توجه به بروز مشکلات فنی و موارد خاص

فعلا تا اطلاع ثانوی برگزاری دوره آموزشی منتفی است .

دوره رمضان و رازهای روزه داری نیز تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد. 

به محض ایجاد شرایط مناسب اطلاع رسانی مجدد صورت خواهد گرفت.

ادره آموزش کارکنان استان همدان

نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )