• 1/13
  حذف اسامی در دوره مربوط به سازمان تعاون روستائی 1400/06/23
 • 2/13
  زمان برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش سازمانی 1400/06/16
 • 3/13
  کد جدید دوره "مدیریت دانش سازمانی"
 • 4/13
  بارگذاری دوره "آشنایی با مدیریت سبز در محیط کار"
 • 5/13
  برگزاری دوره های آموزشی
 • 6/13
  کنسل شدن دوره های آموزشی مورخ 1400/4/29
 • 7/13
  تمدید آزمون |فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
 • 8/13
  برگزاری دوره های آموزشی
 • 9/13
  دوره فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
 • 10/13
  برگزاری دوره انعطاف پذیری و انطباق پذیری
 • 11/13
  برگزاری مجدد آزمون دوره مدیران میانی و پایه
 • 12/13
  تاییدیه سازمان اداری و استخدامی برای تقویم 1399
 • 13/13
  شیوه اجرای نیازسنجی

حضور محترم رابطین ارجمند آموزشی استان ها. با عنایت به درخواست حوزه آموزش سازمان تعاون روستائی کشور جهت تشکیل کلاس های آموزشی مختص این سازمان در خصوص دوره آموزشی "مدیریت سبز در محیط کار"، عنایت نموده و اسامی همکاران تعاون روستائی را از کلاس های این دوره حذف نمایید. با تشکر

نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )