• 1/7
  اصلاح اطلاعات پرسنلی روحانیون شاغل 1399/05/11
 • 2/7
  راهنمای تایپ خبر و اطلاعیه 1399/05/08
 • 3/7
  نیازسنجی تکمیلی مرداد ماه 1399/05/07
 • 4/7
  آزمون الکترونیکی کوید 19 1399/05/01
 • 5/7
  اطلاعیه 1399/05/01
 • 6/7
  دستورالعمل تهیه وتدوین منابع آموزشی کارکنان وزارت 1399/04/31
 • 7/7
  ثبت سوابق اموزشی در سال 99 1399/03/17

قابل توجه مسئولین محترم  آموزش

در خصوص اصلاح اطلاعات پرسنلی روحانیون شاغل در حوزه های نمایندگی ولی فقیه وزارت جهاد کشاورزی

با عنایت به اینکه قرار است دوره های خاص برای روحانیون شاغل در  وزارت جهاد کشاورزی طراحی و اجرا شود ، لذا لازم است اطلاعات این عزیزان اصلاح (در قسمت وضعیت اشتغال،  انتخاب  گزینه" روحانی شاغل" )گردد،  تا از این پس امکان ثبت نام در در دوره های آموزشی مذکور فراهم گردد.

با تشکر دفتر آموزش کارکنان

 

نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )