• 1/7
  انتصاب 1399/07/22
 • 2/7
  بازیابی رمز 1399/07/12
 • 3/7
  امتیاز بندی دوره های آموزشی
 • 4/7
  شیوه اجرای نیازسنجی
 • 5/7
  اصلاح اطلاعات پرسنلی روحانیون شاغل 1399/05/11
 • 6/7
  اطلاعیه 1399/05/01
 • 7/7
  دستورالعمل تهیه وتدوین منابع آموزشی کارکنان وزارت 1399/04/31

همکاران محترم

با سلام و احترام به استحضار می رساند توسط آقای دکتر بصام؛ مدیر کل محترم دفتر آموزش کارکنان،  آقای دکتر محمد برزعلی به سمت سرپرست گروه نیازسنجی و تدوین استانداردها و منابع و آقای دکتر مجید محمدی به سمت سرپرست گروه نظارت و پایش منصوب شدند. آرزوی موفقیت برای این عزیزان داریم.

دفتر آموزش کارکنان

نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )