• 1/5
  اصلاح اطلاعات فردی و سازمانی درسامانه فراگیر آموزش 1400/10/28
 • 2/5
  نامه مربوط به صدور گواهینامه آموزشی 1400/07/27
 • 3/5
  فعال کردن تیک فراگیران
 • 4/5
  برگزاری دوره های آموزشی
 • 5/5
  تاییدیه سازمان اداری و استخدامی برای تقویم 1399

از فراگیران محترم درخواست می شود نسبت به بروز رسانی اطلاعات فردی و سازمانی خود در سامانه فراگیر آموزش اقدام نمایند. علاوه بر اطلاعات فردی که در قسمتهای مختلف فرم سوال شده است حتماً نسبت به بارگذاری تصویر پرسنلی و حکم کارگزینی نیز اقدام فرمایید. به استحضار می رساند از از تاریخ اول بهمن 1400 ورود به سامانه صرفاً برای افرادی میسر خواهد بود که اطلاعاتشان به روز شده و رابط آموزشی واحد مربوط نیز اطلاعات را تایید کرده باشد. در صورت هرگونه سوالی لطفاً با رابط آموزشی خود تماس حاصل فرمایید.

نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )