• 1/1
    تغییر اطلاعات کاربری جهت صدور گواهی نامه آموزشی

به نام خدا

همکاران گرامی با سلام

به استحضار می‌رساند در دوره های که به صورت وب کنفرانس در سال 1401 برگزار می گردد، لازم است مطابق با پیوست ذیل نام و نام خانوادگی خود را در قسمت اطلاعات کاربری تغییر داده تا گواهینامه دوره برای شما صادر شود. در غیر این صورت گواهینامه ای صادر نخواهد شد.

اداره آموزش کارکنان کرمانشاه

نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.30 )